Prof.dr. A.J.A.G. (Guus) Extra
Hoogleraar meertaligheid in de multiculturele samenleving aan de Universiteit van Tilburg en bestuurslid van Palet

Mustafa Soykan
Werkzaam bij Shell, voorzitter Stichting de Nieuwe Generatie periode 2011/2012

Ufuk Kahya
Trainer en adviseur, werkzaam bij Sampo Yoshi.

Erdinç Saçan
Docent Fontys University of Applied Sciences, oprichter Stichting de Nieuwe Generatie

Funda Saçan-İlhan
Jurist

Cemile Yalcin
Psycholoog