symboolStichting de Nieuwe Generatie vindt het belangrijk dat studenten en young professionals hun kwaliteiten en talenten ontdekken en optimaal benutten. Om dit te bereiken is het noodzakelijk hun toekomstperspectief te versterken en hun horizon te verbreden. Door haar doelgroep te wijzen op de bestaande (ontwikkelings)mogelijkheden en kansen beoogt Stichting de Nieuwe Generatie hun voor te bereiden op een succesvolle toekomst.

Stichting de Nieuwe Generatie wil studenten en young professionals inspireren en motiveren met als doel dat zij hun potentie en ambities ten volle kunnen waarmaken.

Stichting de Nieuwe Generatie faciliteert dit door:

  • Het met elkaar in contact brengen van studenten en young professionals via netwerkbijeenkomsten waarmee de kennisuitwisseling en samenwerking worden gestimuleerd;
  • Het organiseren van op een bepaald vakgebied gerichte informatieve evenementen, zodat jongeren de gelegenheid krijgen om op een informele wijze te netwerken met studenten, young professionals, ondernemers en instellingen; en
  • Het inzetten van rolmodellen op verschillende podia die als communicatiekanaal dienen en hun eigen potentiĆ«le bereiken delen met anderen.